JongerenWelzijn

JongerenWelzijn

 ‘Jongeren hebben de toekomst’

Dit is een algemene uitspraak, maar er mist een stukje..
Het zou moeten zijn:

‘Jongeren hebben recht op een gezonde toekomst’

En dat raakt de kern van Praktijk-Blauw.

Veel klachten ontstaan in de jeugd en kunnen op langere termijn grote gevolgen hebben voor de fysieke én mentale ontwikkeling.
Praktijk-Blauw heeft zich om deze reden gespecialiseerd in het behandelen van jongeren. Zo kan het probleem in een vroeg stadium worden opgelost, waardoor er een gezonde ontwikkeling kan worden doorgemaakt.

Jongeren (en ouders) kunnen bij Praktijk-Blauw terecht voor onder andere:

 • Leer- en gedragsproblemen
 • Vermoeidheid
 • Darmklachten
 • Slaapstoornissen
 • Depressie
 • Hoofdpijnen, Migraine
 • ADHD
 • Rug- en nekklachten
 • Vergroeiing
 • Letsel
 • Trauma

Maar ook voor coaching en opvoedkundige vraagstukken is Praktijk-Blauw het juiste adres.

Hieronder volgen een drietal grote oorzaken van problematieken in de brede ontwikkeling.

“Het brein”

Er wordt in onze maatschappij steeds meer van onze kinderen gevraagd.
Ze moeten vooral ‘goed’ hun best doen… Daarbij komt dat ze op school aan steeds meer eisen moeten voldoen, maar ook daarbuiten staan jongeren voortdurend ‘aan’.

School, buitenschoolse opvang, hobbyclubjes, sport, muziek, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, internet, e-mail, televisie, telefoon, iPad, laptop
Het brein is hierop niet ingesteld en raakt overprikkeld. Dit heeft een zeer grote invloed op de fysieke én mentale ontwikkeling.

Praktijk-Blauw kan hierin veel betekenen door tijdens een behandeling het hormoonstelsel en de verwerkingspunten in het brein uit te balanceren, waarmee er weer ruimte en rust ontstaan in het hoofd en het lichaam. Daarbij krijgt de cliënt handvatten aangereikt om zichzelf af te schermen voor overprikkeling.

“Leren en gedrag”

Het aanbod van onderwijs is in de laatste decennia ontzettend veranderd.

 • klassen zijn groter, persoonlijke aandacht is minder.
 • vakkenpakketten zijn groter, instructiemomenten zijn minder.
 • werkdruk ligt hoger, personele bezetting ligt lager.

Samengevat: De problematiek neemt toe, de persoonlijke aandacht en kwaliteit nemen af.

De jongeren die hiervoor gevoelig zijn (en dat zijn er héél veel), krijgen steeds meer moeite om zich aan te passen en ontwikkelen problemen omtrent het leren, het gedrag, de omgeving en/of zichzelf.

Praktijk-Blauw kan hierin veel betekenen door tijdens een behandeling het hormoonstelsel en de verwerkingspunten in het brein uit te balanceren, waarmee er weer ruimte en rust ontstaan in het hoofd en het lichaam. Daarbij krijgt de cliënt handvatten aangereikt om zichzelf af te schermen voor overprikkeling. Daarbij heeft de therapeut jaren gewerkt in diverse vormen van het (speciaal voortgezet) onderwijs en daarmee een groot aanbod aan leerstrategieën die kunnen worden aangeboden en/of in de behandeling kunnen worden geïmplementeerd.

“Lichamelijke klachten”

Veel klachten ontstaan in de jeugd. Dit kan al ontstaan bij de geboorte.
Hierbij valt te denken aan: complicaties tijdens de zwangerschap, zuignapbevalling, tangbevalling, keizersnee, stuitligging.
Hierbij ontstaat er al een onnatuurlijke belasting op het lijf, wat een foute uitwerking heeft op de ontwikkeling.

Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in:

 • reflux
 • huilbabies
 • darmklachten
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • scheefstanden
 • hechtingsstoornis
 • scoliose
 • steunzolen

Door deze klachten vroegtijdig te behandelen, kan het lijf zich herstellen en zal dit de toekomstige ontwikkeling optimaliseren. 

Praktijk-Blauw biedt maatwerkbehandeling bij zowel fysieke, als mentale klachten. Het belangrijkste uitgangspunt is om problemen in de oorzaak aan te pakken en daarmee het directe herstel én de toekomstige ontwikkeling te bevorderen.
Hierbij worden zowel de jongere, als zijn/haar omgeving serieus genomen, waardoor optimaal resultaat behaald kan worden.

Contact Praktijk Blauw | Oldenzaal | Twente | Jeffrey van den Dolder