Burn-out behandeling

Praktijk Blauw specialist in Burn-out behandeling, overspannenheid, stress

Praktijk Blauw is een specialist in Burn-out behandeling en biedt een uitkomst voor patiënten met een burn-out en overspannen klachten. In een paar behandelingen weet de lijfkracht-herstel therapeut alle lichaamseigen ontregelde systemen in balans te brengen. Bij Praktijk Blauw wordt niet alleen gekeken naar de symptomen en klachten van burn-out zelf maar ook naar de achterliggende oorzaak van de overprikkeldheid en gespannenheid. Praktijk Blauw kan grote resultaten, een enorm succes boeken in een relatief korte periode. Een burn-out hoeft onder behandeling bij Praktijk Blauw geen langslepend ziektebeeld te vormen. Het probleem wordt bij de kern aangepakt en het lichaam terug in balans gebracht.

Symptomen Burn-out overspannenheid, stress, gespannen, overprikkeld

Bij een Burn-out behandeling wordt eerst besproken welke symptomen zich voorafgaand hebben aangediend, of deze herkend worden. De symptomen, klachten hebben een fysieke en een psychische aard, Psychische burn-outsymptomen zijn: besluiteloosheid, angst, paniek, aanvallen, concentratieverlies, snel kwaad of agressief, geheugenverlies, overprikkeld zijn, een korte lont hebben, stress ervaren, vergeetachtig zijn, neerslachtigheid, depressief zijn, op zien tegen de orde van de dag, een opgejaagd gevoel hebben.

Fysieke burn-outsymptomen en klachten zijn: vermoeidheid, slapeloosheid, moeilijk tot rust kunnen komen, moeilijk in slaap kunnen komen, gevoel van uitputting, gebrek aan energie hebben, pijn in de rug, rugpijn, nekpijn, hoge ademhaling, adrenaline ervaren, lusteloos zijn, vatbaar voor griep of andere kwalen en ziektes, last van je darmen hebben, een slechte adem kan er ook bij horen.

Een burn-out kent vele symptomen die zich aandienen, voordat de werkelijke burn-out zich aandient, zoals deze bekend is.

Tot de daadwerkelijke burn-out, overspannenheid zich heeft aangediend is een proces aan voorafgegaan waarin stelselmatig de signalen van het lichaam genegeerd zijn. Het lijf, ons lichaam probeert ons te vertellen, duidelijk te maken dat de grens bereikt is, wordt. Als hieraan voorbij gegaan wordt, door deze symptomen, signalen, kenmerken te negeren  en geen gehoor te geven, komt een hoge dosis stresshormoon en adrenaline vrij die ons lichaam, de systemen van het lichaam ontregelen. Het lichaam raakt leeg van energie, het is afgebrand.

Klachten Burn-out

Bij een burn-out behandeling bij Praktijk Blauw wordt gekeken naar de klachten van de patiënt. De meest voorkomende en zeer herkenbare klachten zijn vermoeidheid en depressie. Deze klachten komen voort uit een verlaagde testosteronproductie. Praktijk Blauw brengt deze productie weer in balans. Het hebben van angstaanvallen en klachten die te maken hebben met paniek zijn ook een gevolg van een disbalans die met een energetische opschaling weer terug in balans te brengen is. Je herkent een paniekaanval aan: duizeligheid, hoge en snelle adem, benauwd gevoel hebben, droge mond, tintelingen in de handen en benen, trillen en zweten. Een afnemend libido is ook een uiting van een burn-out, net als een verhoogde kans op verslavingen.

Burn-out behandeling, energetische opschaling

Bij een burn-out behandeling bij Praktijk Blauw  worden alle ontregelde systemen weer in balans gebracht. Energetische opschaling, het activeren van de lichaamseigen energie op energetische wijze zorgt dat organen zoals de lever, galblaas, nieren en worden weer hun taak kunnen uitvoeren, op kracht komen. Deze zijn door overbelasting opgebrand, burn-out. De energiehuishouding komt hierdoor weer op peil waardoor het lichaam zich fysiek kan herstellen van de burn out. De hormoonhuishouding wordt in balans gebracht. Tevens worden traumapunten in het hoofd opgeschoond, geleegd zodat trauma’s verwerkt kunnen worden. Met coaching wordt gekeken naar de trauma en de valkuilen van de burn-out. Door het inzichtelijk maken, het in kaart brengen van valkuilen en zwaktes van de patiënt, client, wordt de kans op een herhaling, terugkeer van de burn-out aanzienlijk verkleind. Op deze manier hoeft een burn-out geen langslepend ziektebeeld te vormen, maar kan behandeling bij Praktijk-Blauw de weg zijn om weer in balans te komen, met daarbij de inzichten en vaardigheden om een toekomstige burn-out te voorkomen.

Herstel Burn-out, nazorg, voorkoming van een terugval burn-out

Bij Praktijk Blauw wordt gekeken naar de onderliggende oorzaak van een burn-out. Door persoonlijke coaching op in een prettige, open sfeer, wordt inzichtelijk gemaakt wat de persoonlijke zwaktes, valkuilen zijn van de patiënt, client. Door coaching en nazorg door de Praktijk Blauw lijfkracht-herstel therapeut worden de tekenen van een terugval scherp in kaart gebracht waardoor de patiënt, client weet op welke signalen en symptomen alert te zijn ter voorkoming van een terugval, een burn-out.